Проектът "Граждански дебат за Европа без пластмаса" е финансиран от Европейския съюз по програмата "Европа за гражданите"

Приложим към Направление 2: Мярка 2.1 "Побратимяване на градове"Участие
Проектът позволи да бъдат събрани 1539 граждани, от които 1500 са от град Вимеркате (Италия), 6 от град Рига (Латвия), 7 от град Сувалки (Полша), 13 от град Ел Боало (Испания), 7 от град Свиленград (България), 6 от град Съкълъшени (Румъния).

Място/Дати
Срещата се състоя в град Вимеркате, Италия от 18/09/2019 г. До 22/09/2019 г.Кратко описание:

1 ДЕН - сряда, 18 септември 2019 г. - ПРИСТИГАНЕ И ПОСРЕЩАНЕ

пристигане на чуждестранните делегации; обяд;

ОБЩИНА - 15.00 - представяне работния план за срещата пред местната преса;

Посещение на Палацо Троти (кметството);

Настаняване и вечеря (възрастните в хотел / учениците - при местни семейства).


ДЕН 2 - четвъртък, 19 септември - ОБМЕН НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ

Конференция: след приветствието на кмета Сартини и заместник кмета Бертинели всяка делегация показа своите най-добри практики, проекти, дейности, водещи до намаляване на пластмасовите отпадъци.

ОБЯД в ресторант свободен от пластмаса

Посещение на местния център за рециклиране и повторна употреба и среща с доброволците, които ръководят дейностите. До мястото желаещите участници достигнаха с колела.

Посещение на музея МУСТ в историческия център на града и до един от градските паркове с нулеви отпадъци


3 ДЕН - петък, 20 септември - ТЕХНИЧЕСКА РАБОТА - ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ

• Семинар: членовете на шестте делегации работиха заедно, за да определят начините на сътрудничество в рамките на програмите на ЕС. Темите, обсъдени на семинара: 1. предизвикателство за живот без пластмаса - политики и стратегии; 2. информационни кампании / комуникационни инициативи за гражданите относно управлението на отпадъците; 3. рециклиране на по-високо ниво (т.нар. upcycling): нови артистични / дизайнерски продукции.• ОБЯД в малка ферма (дегустиране на местна храна с "0 km" климатичен отпечатък)

ОБЯД в малка ферма (дегустиране на местна храна с "0 km" климатичен отпечатък)

Орено - посещение на историческата местност, включително "Villa Gallarati Scotti" и "Casino di Caccia Borromeo", където кметовете официално подписаха пакта за сътрудничество;


ДЕН 4 - събота, 21 септември

Училищен аудиториум - Дебат с активното участие на учениците на тема "Ролята на младите хора за насърчаване на правилното екологично поведение за намаляване и правилното събиране на пластмасата. В дебата участваха ученици от чуждестранните делегации и местни училища.

ОБЕДНО дегустиране на типични местни ястия

Посещение до Милано - Разглеждане на града


ДЕН 5 - неделя, 22 септември - ОТПЪТУВАНЕ на участниците