Projekt "Debate Obywatelska Zero Plastiku w Europie" został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Europa dla obywateli"

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast


Udział
W projekcie udział wzięło około 1539 obywateli, w szczególności 1500 uczestników z miasta Vimercate (Włochy), 6 uczestników z miasta Rygi (Łotwa), 7 uczestników z miasta Suwałki (Polska), 13 uczestników z miasta El Boalo (Hiszpania), 7 uczestników z miasta Silvengrad (Bułgaria), 6 uczestników z miasta Sacalaseni (Rumunia).

Miejsce/Daty
Wydarzenie odbyło się we włoskim mieście Vimercate w dniach 18-22 września 2019 r.


Krótki opis

DZIEŃ 1 - środa, 18 września 2019 r. - PRZYJAZD I POWITANIE
Przyjazd delegacji zagranicznych - obiad.

URZĄD MIEJSKI - 15.00 - przedstawienie planu pracy lokalnej prasie.

Wizyta w Palazzo Trotti (ratusz).

Zakwaterowanie i kolacja (dorośli w hotelu / uczniowie w rodzinach).


DZIEŃ 2 - czwartek, 19 września - WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK
Konferencja: po powitaniu burmistrza Sartiniego i prezentacji asesora Bertinellego każda delegacja zaprezentowała najlepsze praktyki, projekty i działania, które prowadzą do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych.

OBIAD w restauracji "bez plastiku".

Wizyta w lokalnym centrum re-cyclingowym i spotkanie z wolontariuszami zarządzającymi działaniami. Przejazd na miejsce rowerami.

Wizyta w muzeum MUSI, w historycznym centrum miasta i jednym z ogrodów "zero odpadów".


DZIEŃ 3 - piątek 20 września - WARSZTAT TECHNICZNY - PODPISANIE DEKLARACJI PARTNERSKIEJ
Warsztaty: członkowie sześciu delegacji współpracowali w celu określenia ścieżek współpracy w ramach programów UE - tematy warsztatów: 1. wyzwanie bez plastiku - polityki i strategie; 2. kampanie informacyjne / inicjatywy komunikacyjne dla obywateli dotyczące gospodarki odpadami; 3. Upcykling: nowe produkcje artystyczne/ projektowe.

OBIAD na małej farmie (degustacja lokalnego jedzenia "km 0").

Oreno - Wizyta w okolicy, w tym w "Villa Gallarati Scotti" i "Casino di Caccia Borromeo", gdzie burmistrzowie oficjalnie podpisali porozumienie współpracy.


DZIEŃ 4 - sobota, 21 września
Audytorium szkolne - Debata o działaniach z aktywnym zaangażowaniem młodych uczniów: temat: rola młodzieży w promowaniu prawidłowych zachowań środowiskowych w redukcji tworzyw sztucznych i ich prawidłowym zbieraniu. W debacie udział wzięli uczniowie z zagranicznych delegacji i szkół lokalnych.

OBIAD degustacja typowych lokalnych potraw.

Wizyta w Mediolanie - zwiedzanie miasta.


DZIEŃ 5 - niedziela, 22 września - WYJAZDY.